Hjerteven betyder “nær og fortrolig ven”, og det er den type venskab vi har ambition om at skabe.

I Hjerteven tror vi på og har erfaring med, at den tætte forældrelignende og ressourcestærke relation, i nogle unges liv, kan være mangelfuld eller svag, og i nogle tilfælde en ikke eksisterende relation. Der kan være flere årsager til dette, heriblandt alkoholisme/misbrug, adoption, sygdom, dødsfald og andet. Unge uden gode voksne relationer rammes ofte af ufrivillig ensomhed og isolation.

Unge med stabile voksne relationer i deres hverdag kan dog også føle sig ensomme eller udsatte, men ikke føle at de kan eller vil bruge disse relationer. Det kan for nogle derfor virke nemmere at snakke med en, man ikke på forhånd kender.

Vi tror på, at det venskab, som kan udvikles i en sådan relation, er styrkende og positivt påvirkende for den unges generelle trivsel, forståelse af sig selv og udvikling af evner og kompetencer til at begå sig socialt.

Som frivillig hjerteven er din primære opgave at være en fortrolig og støttende ven.
En hjerteven kan derfor:

  • medreflektere og drøfte, hvad der rører sig og fylder hos den unge.
  • hjælpe med sparring ift. overvejelser i hverdagen og i livet.
  • støtte og motivere i hans/hendes valg og beslutninger.
  • være en ”klippe”, når hverdagen er opslidende og krævende.
  • være med til at fejre succeserne.

Denne rolle kan udfyldes uanset hvilke aktiviteter, man mødes om.
Der er ingen, der dikterer, hvad man laver, når man mødes. Det er noget man sammen bestemmer sig for, ligesom at man sammen aftaler, hvor ofte man mødes. Ingen hjertevenskaber er ens, da vi alle har individuelle behov og interesser.

Eksempler på aktiviteter kan være at tage på café, i biografen, ud at se en fodboldkamp, gå en tur, sidde derhjemme og snakke om ‘når det bare kører’ og når det er svært.

Det er ingen videnskab at være en god ven. Alt, det kræver, er tid og lyst til at bruge tid sammen med et ungt menneske én gang om ugen i mindst et år.

Ved første samtale vil Hjertevens koordinator sammen med den frivillige afklare forventninger og interesser for at skabe det bedste venne-match.

Alle frivillige hjertevenner har derudover mulighed for to årlige netværksmøder med andre frivillige hjertevenner og halvårlige opfølgningsmøder med Hjertevens koordinator.

Nej, vi gør os mange nøje overvejelser, før en frivillig og en ung møder hinanden.

Når vi matcher den unge med en hjerteven, ser vi på interesser, behov og personlighed. Ved første møde med Hjertevens koordinator er der derfor tid til at snakke om dine forventninger til det at have eller at være en hjerteven.

Når vi mener, at vi har det rette match, inviteres du til en matchingsamtale. Her møder du din mulige hjerteven og får tid til at lære hinanden at kende. Herefter ses man i 4 uger før man bedes tage stilling til, om venskabet skal have en chance.

Én gang om ugen i 1-2 timer, afhængigt af den unges behov. Det er ikke altid, at der er behov for at mødes. En enkelt sms eller et opkald er nogle gange dét, der er behov for i den pågældende situation.

Hjerteven er et samarbejde mellem Kirkens Korshær i Aarhus og Jysk børneforsorg/Fredehjem. Den daglige drift af projektet samt organisering af hjertevenner og unge voksne varetages af en ansat projektkoordinator.

De voksne, frivillige hjertevenner rekrutteres og organiseres af Kirkens Korshær i Aarhus og Jysk børneforsorgs/Fredehjem.

Vil du vide mere om at blive frivillig hjerteven?

Så kan du læse mere om vores proces og tage kontakt til os.

Savner du et meningsfuldt venskab?

Så kan du læse mere om os og tage dit næste skridt til at få en hjerteven.

HJERTEVEN
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33,
8000 Aarhus
 

+45 2211 4838

JYSK BØRNEFORSORG/
FREDEHJEM
 

+45 6086 5092

KIRKENS KORSHÆR I AARHUS
FIND OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

Facebook Icon LinkedIn Icon Mail Icon

Hjemmesiden er udviklet af Teresa Madariaga v. Grafisk Pondus.