Du behøver ikke passe ind i nogen bestemt kasse for at have brug for en ven

Der kan være mange årsager til, at du savner en ven. Du kan have mistet en tæt på dig, have angst, have kæmpet med dine sociale færdigheder eller være ensom.

En hjerteven er en jordnær og stabil frivillig med livserfaring, som har tid og lyst til at være din ven.

Vi har alle forskellige interesser og behov, derfor er hvert hjertevenskab unikt. Din hjerteven kan være en hjælp og støtte, når livet er svært eller give dig et kærligt puf i ryggen, når du trænger til det.

En hjerteven kan blive en fortrolig og tryg ven. Sammen kan I tage i biografen, på café, i skoven, til sport eller hvad I har lyst til. Det vigtigste er, at I sammen skaber gode oplevelser.

Du vil kunne forvente at ses med din hjerteven én gang om ugen i 1-2 timer med udgangspunkt i jeres fælles behov og interesser.

Frivillig i Aarhus snakker med en ung, som har det svært

Kan du være for velfungerende til at få en hjerteven?

Nej. Hvis du mener, at du har behov for en hjerteven, mener vi det højst sandsynligt også. Vi tror på, at du kender dine behov bedst selv. Man behøver ikke være socialt udsat, psykisk sårbar eller på anden måde være i en “kasse” for at få en hjerteven.

Kan du have det for svært til at kunne få en hjerteven?

Ja, det kan du godt. Vi er et frivilligdrevet tilbud, der varetages af almindelige mennesker, som ikke er behandlere.
Hvis du har et massivt misbrug, som ikke er under behandling, og ikke ønsker at komme i behandling, er vores vurdering som udgangspunkt, at Hjerteven ikke er det rigtige for dig. Dette gælder også ved voldelig og udadreagerende adfærd, som ikke behandles eller varetages af fagprofessionelle.
Hvis du har en eller flere diagnoser, finder vi sammen ud af, om en hjerteven kan imødekomme dine behov.
Hvis vi vurderer, at Hjerteven ikke er den rette ordning for dig, vil vi altid forsøge at hjælpe dig til at få bygget bro til eventuelle nødvendige behandlingsmuligheder.

Ung, som har det svært, har fået en god ven at tage på café med.

Rikke blev matchet med Karina i januar 2018. Kemien opstod hurtigt, og de ses nu jævnligt. De mødes nogle gange på café, andre gange til møde med kommunen; ellers ringer og skriver de sammen. Som de selv siger det, er de sammen når det er sjovt og sammen når det er svært.

Jeg oplever en taknemmelighed som hjerteven, men synes, at den, der har en hjerteven, fortjener et større skulderklap for at turde at sige “jeg har brug for hjælp”. Det kræver mod, og jeg synes, at hun er modig ved at lukke mig ind i sit liv.
Karina, 46 år
Frivillig hjerteven
Frivillig i Aarhus snakker med en ung, som har det svært

Hvordan får du en hjerteven?

Har du brug for en hjerteven, tager du en snak med Hjertevens koordinator. Ud fra dine behov, ønsker, interesser og personlighed matcher vi dig med en mulig hjerteven. Du inviteres efterfølgende til et møde, hvor I vil lære hinanden at kende. Når I begge føler jer trygge, bliver I hjertevenner.

Screeningsamtale

Her er der mulighed for forventningsafstemme og høre om, hvad det vil sige at være ven for en ung.

Godkendelse

En uge efter screeningsamtalen får du at vide, om Hjerteven er det rette for dig.

Matchmøde

Når vi har fundet et match, inviteres du til første møde med din hjerteven. Her kan I danne et indtryk af hinanden med koordinatoren tilstede.

Opfølgningsmøder

Alle venskaber skal have en chance. Derfor skal I ses på egen hånd i 4 uger, før I bedes tage stilling til om venskabet skal fortsætte. Er der kemi, har I opfølgningsmøder med koordinatoren igen efter 6 og 12 måneder.

HJERTEVEN
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33,
8000 Aarhus
 

+45 2211 4838

JYSK BØRNEFORSORG/
FREDEHJEM
 

+45 6086 5092

KIRKENS KORSHÆR I AARHUS
FIND OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

Facebook Icon LinkedIn Icon Mail Icon

Hjemmesiden er udviklet af Teresa Madariaga v. Grafisk Pondus.